För en rolig och säker cykling - planera innan.

 • Ladda ner Naturkartans app (iOS, Android) och gå till guiden för Trails of Västmanland.
 • Läs ledbeskrivningarna och välj leder som motsvarar dina förväntningar och kunskaper.
 • Använd digitala kartan på Trails of Västmanland om skyltar saknas.
 • Cykla gärna med sällskap alternativt underrätta anhöriga om var du planerar och cykla och hur länge du förväntas vara borta.
 • Ha en fulladdad mobil med dig. Ha gärna 112 appen om du behöver ringa efter hjälp. Den anger din position automatiskt.
 • Vatten och extra energi är bra på en längre tur. Samt ett första hjälpen kit och verktyg för att laga din cykel.
 • På ToV´s leder skall alltid cykelhjälm bäras, ev andra skydd om olycksrisken är stor där du vill cykla.
 • Gör en enkel säkerhetscheck av din cykel innan du ger dig ut. Inget som skramlar, kedjan är smord, styret sitter fast ordentligt och att bromsarna fungerar som de ska. Har du haft av hjulen vid transport av cykeln, dubbelkolla att de sitter fast.

Värna om naturen och djuren.

 • Gå efter Allemansrättens grundprincip inte störa eller förstöra.
 • Alla leder går alltid på någon annans mark. Lederna på Trails of Västmanland går att använda genom att positiva markägare tillåter organiserad cykling, det förtroendet hjälps vi alla åt att förvalta.
 • Bredda inte en led genom att ta nya alternativa spårval.
 • Cykla inte på blöta leriga stigar för det bildar spår, lederna vidgar sig och leder till ökat underhållsarbete.
 • Cykla igenom vattenpölar, inte runt eftersom det breddar lederna.
 • Cykla eller gå över tekniska partier, inte runt dem.
 • Kraftiga inbromsningar och låsta bromsar ökar slitaget och leder till ökat behov av underhåll.
 • Lämna området finare än när du kom. Ta med ditt skräp tillbaka, plocka gärna upp efter andra.

Vi är många som älskar stigarna

 • De flesta av våra leder är multileder där du kan möta vandrare, löpare, ryttare. Många av dem tänker kanske inte på att de kan träffa cyklister.
 • Om du vill passera, sakta ner, ge dig tillkänna med rösten och vänta tills det är ett säkert läge för att passera/mötas. Tacka och hälsa.
 • Vid möte med hästar så se till att hästen hör dig och din röst. Undvik skrikande bromsar och ringklocka. Prata med ägaren om hur mötet skall gå till för att vara säkert för häst och ryttare och dig.
 • Om du behöver stanna för att vila eller ordna med din utrustning, kliv gärna av till sidan av stigen så du inte är i vägen för andra pigga cyklister.
 • Jo just det…hälsa på alla. Tips på konversationsförslag för dig som är trött och flåsig men ändå vill vara trevligast i skogen. Ta en paus vid mötet och fråga: Vilken fin hund du har, kan den släppa mitt bakdäck om jag ger den en energibar? Om du sprider ut dina barn jämt över stigen, är det ok om jag övar bunny hopp över dem då? Skogsbad säger du, härligt måste man ha fullfacehjälm då?
 • Ropa aldrig ”ur spår” eller uppträd hetsigt. Och om vi inte har sagt det redan, hälsa på dem du passerar.

Ha en underbar och säker tur!

Meddela gärna om du ser att det behöver göras en åtgärd på leden, t ex att ett träd har ramlat över leden eller saknas skyltning. Använd rapportfunktion i Trails of Västmanland appen.

Tack för du hjälper till så att lederna kan fortsätta att användas.