Om Trails of Västmanland

Trails of Västmanland är ett regionalt samarbete med länets ledhuvudmän och turismaktörer med målsättning att erbjuda dig hållbara och kvalitetssäkrade naturupplevelser. Västmanland Turism, den regionala turismorganisationen, samordnar arbetet och ansvarar för kommunikationen av de utvalda lederna.

Trails of Västmanland utvecklas med finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

loading="lazy"