Att elda i naturen

Att elda i naturen

Få tillfällen i livet är så mysiga som de stunder man spendera runt en levande eld i naturen. Den pulserande glöden, de svajande lågorna och de sprakande gnistorna kan hypnotisera och lugna den mest stressade själ.

I den här texten få du tipsen kring eldkonstens mest grundläggande regler.

Får man elda i naturen?

Enligt allemansrätten är det tillåtet att göra upp eld i naturen under säkra förhållanden. Ibland, t ex när det är väldigt torrt ute, så kan myndigheterna dock gå ut med eldningsförbud i ett område. Information om eldningsförbud råder eller inte finns på varje kommuns webbplats. Därtill kan det råda permanenta eldningsförbud inom naturreservat och nationalparker. Om du ska vistas i ett naturreservat är det viktigt att alltid innan ta reda på vilka restriktioner som gäller i reservatet. Detta kan du göra på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats.

Elda säkert och med omsorg för naturen

Även om inget eldningsförbud råder är det viktigt att elda med försiktighet. Det är ditt ansvar att se till att elden inte sprider sig eller skadar mark och vegetation. Följ dessa råd för att elda säkert och med omsorg för naturen:

  1. Elda på ett lämpligt underlag

Det bästa är givetvis att elda på en officiell och iordningställd grillplats. Dessa är placerade långt från överhängande grenar och är preparerade med en grund av grus för att undvika rotbrand. Längs lederna finns ofta mer inofficiella eldstäder som vandrare har ställt i ordning. Dessa eldstäder kan ofta duga bra för en mindre eld, men tänk då på att en stor eld som brinner länge skulle kunna skapa en rotbrand om underlaget under eldstaden inte är preparerat med grus. Undvik generellt att elda på underlag av mossa och torv och undvik särskilt att elda nära gamla stubbar och myrstackar. Sand och grus är ett mycket lämpligare underlag.

2. Elda inte intill eller direkt på berghällar eller stora stenblock.

Värmen från elden kan få stenen att spricka, vilket skapar bestående sår i naturen.

3. Se till att inget brännbart hänger över elden du planerar att starta.

Tänk på att elden inte behöver direkt vidröra en överhängande gren för att den ska börja brinna. Det räcker med att den är nära nog för att hettas upp av elden.

4. Elda aldrig i stark vind

Stark vind kan piska upp en eld till stora lågor och få gnistor att färdas tiotals meter. Om vinden är för stark, avstå helt från att elda.

5. Ha alltid en plan för hur du ska släcka elden.

Om du planerar att låta elden brinna ut av sig själv, lägg då inte på för mycket ved på slutet av eldningen. Om du planerar att släcka elden med vatten, se då till att ha tillräckligt med vatten i din närhet. Det går också att släcka en eld med grus och sand. Det är inte okej att lämna en eld i naturen obevakad och du måste alltid var säker på att elden är helt släckt när du lämnar den.

6. Det är inte tillåtet att bryta levande grenar för ved.

Nedfallna kottar, löst liggande pinnar och grenar på marken är helt okej att använda som ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd och buskar. Det är inte heller tillåtet att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Vid vissa vindskydd och grillplatser finns färdighuggen ved lämnat som är helt okey att använda så länge inte en skylt säger annorlunda.

Elda med omtanke

Förutom att elda säkert är det också viktigt att elda med omtanke. Att elda med omtanke handlar om att tänka på att det är fler som vill njuta av en rogivande brasa på den plats du är. Var en god friluftskompis och tänk på följande råd för att elda med omtanke:

1. Elda med motta

En eld behöver bränsle i form av ved, och detta är en begränsad resurs. För att inte elda upp alla lösliggande pinnar eller färdighuggen ved som myndigheterna kört ut är det bra att nöja sig med en lite mindre brasa. Den är lika mysig som en stor brasa och värmer lika mycket om du sätter dig lite närmare.

2. Lämna ved och tände till nästa besökare

Om du inte behöver all ved eller tände som du samlat ihop är det alltid uppskattat av nästa besökare om du lämnar kvar den på en lämplig och torr plats.

3. Elda inte sopor och lämna inte skräp

“Lämna bara fotspår” är en bra princip att följa i naturen även när det kommer till eldning. Varken matavfall eller sopor brinner särskilt bra och tyvärr blir det rester kvar i brasan som förfular den naturliga miljön för nästa besökare. Därtill är gaserna från brända sopor giftiga och kan skada naturen i längden.

Att starta och underhålla en eld

För att starta och underhålla en eld behövs rätt balans av eldens tre beståndsdelar; värme, syre och bränsle. Om det är för lite av något av dessa så kommer elden att slockna.

Eldens grundprinciper: Värme + syre + bränsle = eld

Ekvationen ovan gäller för alla brasor, men hur åstadkommer man det i praktiken? Problemet är att för mycket av det ena kan ta ut det andra.

En “luftig” brasa ger mycket syretillgång, men om det brinnande materialet inte ligger tillräckligt tätt finns risk att inte tillräckligt med värme alstras och elden slocknar. Det är därför man kan släcka en eld genom att peta ut vedklabbarna bort från varandra.

Är brasan däremot för tät så kan den “kvävas”, även om hettan finns där. Ser man att en eld håller på att kvävas så kan man piska igång den genom att blåsa eller fläkta dit lite syre.

Givetvis är bränslet väldigt viktigt. I skogen är det naturliga bränslet ved, trä och kottar. Desto torrare bränslet är desto lättare brinner det. Om du väl fått igång en brasa med lite fuktig ved är det ett gott råd att torka den resterande veden genom att lägga den bredvid den brinnande brasan.

Om ditt bränsle är i för stora bitar så kommer det att få svårt att brinna om inte tillräckligt med värme har alstrats. Det är därför det är särskilt viktigt att du hugger och river bränslet i så små bitar som möjligt vid själva tändtillfället. När elden väl tagit sig och fått upp värmen kan du lägga dit större bitar. Om bränslet är fuktigt är det extra viktigt att bitarna inte är för stora.

Att bygga en brasa - rätt förberedelser sparar tid

För att starta en eld behöver du tillföra värme till ditt bränsle och det omgivande syret. Detta kan du till exempel göra med en tändsticka. Du kan dock inte starta en eld med en tändsticka och en stor vedklabbe. Vedklabben är för stor för att hettas upp tillräckligt av värmen från den lilla tändstickan. För att starta en eld behöver du förbereda din brasa med rätt bränsle och uppbyggnad. Följ följande steg för ett gott resultat.

1. Samla och sortera ditt bränsle

Börja med att samla och sortera ditt bränsle i olika högar. Samla stora tjocka grenar i en hög, medelstora pinnar i en hög och tunna torra kvistar i en hög. Sedan samlar du en hög med lättantändligt tände, till exempel björknäver, torrt gräs eller tidningspapper.

2. Bygg en bra grund till brasan

Om underlaget där du ska elda är fuktigt kan du lägga några större vedklabbar eller grenar som ett torrt golv till din brasa.

3. Börja med det lättantändliga bränslet, dvs små kvistar och tände.

En variant är att bygga en liten pyramid av torra kvistar runt en bit björknäver. En annan variant är att lägga kvistarna plant över varandra i ett rutnätsmönster. Det viktiga är att brasan blir tillräckligt luftig för att få syre, men inte så luftig att brasan inte lyckas alstra tillräckligt med värme för att elden ska ta sig.

4. Bygg vidare med större material

Börja med medelstora bitar och sedan de största bitarna. Du kan också vänta med att lägga dit de stora bitarna tills elden har tagit sig. Bygg brasan som en pyramid eller fortsätt med att bygga ett större rutnätsmönster. Tänk på att lämna en öppning till ditt tände längst ner i brasbygget som du sedan ska tända.

5. Skapa ett vindskydd vid tändningstillfället.

Lite vind kan vara bra eftersom det ger syretillförsel, men för mycket blåst fläktar bort den alstrade värmen. Bygg om nödvändigt upp ett litet vindskydd av vedklabbar eller sten.

6. Tillför eld till tändet

Oavsett om du får din första låga från en tändsticka, från tändstål eller från friktion, så är det bäst att skapa lågan vid sidan av brasbygget och sedan flytta lågan till ditt tände i brasan med en bit björknäver eller strimla tidningspapper.

Om du har byggt upp din brasa tillräckligt bra är det nu bara att vänta och låta elden sprida sig genom materialet av sig själv. Kom ihåg att rätt förberedelser vid brasbygget spar tid och att övning ger färdighet.

Fyra sätt att skapa den första lågan

1. Med tändstickor och tändvätska

Vi börjar alla där, och varför inte? Med lite tändvätska går det att bortse från mycket av tipsen kring brasbygget ovan. Vill du däremot utmana dig i eldkonstens alla tricks kan du testa någon av metoderna nedan.

2. Med eldstål och tände

Ett modernt eldstål, eller tändstål som det ofta kallas, är en liten stav gjord i magnesiumlegering. Genom att dra ett kantat stål mot tändstålet, till exempel baksidan av en kniv, bildas heta gnistor. Genom att få dessa gnistor att falla mot ett lämpligt tände kan du skapa en liten låga. Lämpligt tände är exempelvis en björknäverbit som du ruggat upp med en kniv. Samla det uppruggade materialet i en liten hög och rikta gnistorna mot högen.

3. Med flinta och stål

Det traditionella eldstålet stålet sedan gammalt består av en järnbit som slås mot en vass flintasten. I det fallet är det gnistor från flintastenen som sätter eld på tändet. En flintasten skapar dock mycket mindre gnistor än ett modern eldstål. För att lyckas skapa eld med flinta och stål behövs därför ett väldigt effektivt tände.

“Kolpapper” är särskilt bra för att fånga gnistor från flintan. Kolpapper är vanligt bomullstyg som blivit “kolat”. Du kan kola bitar av bomullstyg själv genom att fylla en konservburk med bitar av bomullstyg och sedan elda runt konservburken utan att låta elden komma in burken så att tyget brinner. Ställ burken upp och ner med öppningen försluten mot marken. När elden brunnit ut har du burken fylld med svart kolpapper som är utmärkt för att fånga gnistor.

Kolpapper som nås av en gnista börjar dock bara att glöda, inte att brinna. Att skapa eld från glöd är inte det enklaste. För att få glöd att bli till eld kan du stoppa det glödande materialet bland lite torrt gräs och sedan linda in gräset med en bit björknäver. Paketet bör bli som en liten rulle av näver med rykande gräs i mitten. Genom att blåsa stadigt i ena änden av rullen tillsätter du syre och du kommer märka att gräset ryker mer och mer. Tillslut kan hela paketet fatta eld, så var försiktig så att du inte bränner dig. Hela processen att skapa eld från glöd kan ta flera minuter så se till att du har tillräckligt med glödande material, d.v.s. tillräckligt med kolpapper eller liknande.

Att skapa eld med flinta och stål är absolut inte det enklaste sättet att skapa eld, men för den som lyckas följer många friluftspoäng.

4. Med friktion

Det absolut svåraste sättet att skapa eld på är genom friktion. Att gnugga två pinnar mot varandra med vanlig handkraft fungerar dessvärre inte med våra svenska träslag. Våra svenska träslag kräver betydande hetta, och därmed betydande friktion för att skapa glöd som sedan kan bli till eld.

Den enklaste metoden för att skapa eld med våra svenska träslag är “bågdrillsmetoden”. Bågdrillsmetoden går ut på att du får en så kallad “drill” att rotera så snabbt mot en underliggande planka att friktionen blir så stor att glöd bildas i det pulver som friktionen skrapat fram. När tillräckligt mycket rykande träpulver har skrapats fram kan glöden användas för att skapa eld på samma vis som beskrivits ovan. För att få drillen att rotera tillräckligt snabbt används en träbåge med en starkt snöre mellan varje ände. Drillen fästs genom att snöret slås runt drillen och rotationen kommer när bågen dras fram och tillbaka samtidigt som drillen pressas mot brädan med hjälp av en träkloss. Med rätt teknik kan man får det att ryka efter bara ett par drag.

Att skapa eld med bågdrillsmetoden kräver en del övning. Internet är fullt med instruktionsvideos för den som vill ge det ett försök. När du väl lyckas är glädjen stor.

Lycka till

Inspiration